Tuesday, June 13, 2017

Recuperació Juny 2017

Recuperació Anglès 4t ESO

Dilluns 19 de juny a les 12.30  (Aula 4t B)

Heu de preparar-vos per aquest examen:
-         Vocabulari de les unitats 4/5
-          “Relationships”
-          “compound nouns”
-          “jobs”
-          “verbs+prepositions” i “adjectives+prepositions”).

-         El llistat de verbs irregulars (preguntaré uns quants).

-         Past Simple”  i “Present Perfect”.                                                                       Fer-los servir per separat, i també un exercici de discriminar quan es necessita l’un o l’altre.

-         Adjectius comparatius i superlatius.

-         1r Condicional.


Hi haurà un “Listening” i un “Reading”.


Enllaços per practicar:


No comments:

Post a Comment

Anthony Joshua_From Wild Child to World Champion

Homework for 4th B, for Monday: 1. Read the article about Anthony Joshua. 2. Check the vocabulary you don't understand or you ha...